Hallitus 2020


Vuosikokouksessa 15.6.2020 Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry:n
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Suhonen.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ulla-Maija Haapamäki,
Päivi Loukamo (varapj.), Kirsi Oesch, Perttu Pohjanperä, Piia Salmi
(sihteeri), Suvi Simola ja Leena Vierikka. Varajäseniksi valittiin
Terhi Reskola ja Matti Tuusa.