Luhtiaitat

Luhtiaitoista löytyy neljä  näyttelytiloiksi soveltuvaa aittaa. Aittoja hallinnoi Muodonmuutoksia ry