GeoTyöpaja

LUENTO JA  GEOTYÖPAJA  LUOPIOISTEN KALLIOPERÄSTÄ

MIKKOL AN  NAVETALLA

 

Onko takanreunuksellasi mielenkiintoinen talteen otettu kivi? Oletko miettinyt, miten pihakalliosi on syntynyt?  Kesäkuun 30.päivä on kaikilla tilaisuus tuoda kivinäytteitä tunnistettavaksi Mikkolan Navetalle. Haluatko oppia tuntemaan tarkemmin maaperän, jolla astelemme? Oletko kiinnostunut kotiseudun menneisyydestä? Mieltä askarruttaviin kallio- ja maaperään liittyvii n kysymyksiin löytyy vastaus.

 

Muodonmuutoksia ry suunnittelee Luopioisiin työnimellä ”Maa” paikallisten asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteishanketta, jonka tavoitteena on luoda Luopioisiin alueen menneisyyttä kuvaava pienoismalli.  Lauantaina kesäkuun 30. päivänä kello 13 järjestetään Mikkolan Navetalla asiaan liittyvä yleisötilaisuus, johon kaikki ovat tervetulleita Tilaisuudessa esitellään suunnitellusta pienoismallista tehty 3D-malli . Luonnontieteellisen Keskusmuseon yli-intendentti, dosentti Arto Luttinen pitää yleisöluennon Luopioisten kallioperästä.

 

Paleontolog, FT Pirkko Ukkonen esittelee Maa-hankkeen ja FT Seija Kultti sekä FM Aleksis Karme Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta esittelevät 3D-mallin.

 

Tilaisuuden lopuksi Arto Luttinen ja Jarkko Stenman tunnistavat yleisön mukanaan tuomia kivi- ja maaperänäytteitä ja vastaavat kysymyksiin. Myös valokuvia voi ottaa mukaan keskustelun pohjaksi.

 

Asiantuntijoiden ja paikallisten yhteishanke

 

Pienoismalliin tähtäävän prosessin tarkoituksena on lisätä asukkaiden kiinnostusta elinympäristönsä syvään historiaan ja kannustaa alueen eri-ikäisiä ihmisiä työskentelemään yhdessä, asiantuntijoiden ohjauksessa. Ajatus pohjaa Muodonmuutoksia ry:n vuoden 2009 luentosarjaan Kuusi kuvaa Luopioisista, joka käsitteli alueen geologiaa, arkeologiaa ja historiaa. Sarjan aiheet liittivät paikallisen historian osaksi koko maamme menneisyyttä. Suunnitteilla oleva pienoismalli onkin  luentosarjan visuaalinen toisinto. Se esittää rajatun alueen osalta kallioperän synnyn, maaperän muodostumisen, alueen arkeologian kivikaudesta lähtien sekä tietyn jakson paikkakunnan väestön, elinkeinojen ja ihmisten historiaa.

 

Pienoismalli rakentuu vaiheittain usean vuoden kuluessa.Myöhemminkin eri vaiheisiin liittyy kulloistakin ajankohtaa käsitteleviä luentoja, työpajoja ja muuta oheistoimintaa. Tämä kaikki muodostaa mielenkiintoisen matkan kotiseudun menneisyyteen sekä tieteen ja taiteen keinoihin kuvittaa menneisyyttä.

 

 

Lisätietoja:

Muodonmuutoksia ry

Outi Nummi

puh 050 304 8127